جمعه 3 مرداد 1393
1392/03/16 10:30

نرخ قیر در بورس

نرخ قیر در بورس

متغیرهایی که در تعیین نرخ قیر در بورس تأثیرگذار هستند را می توان به شرح زیر بیان کرد:

- وجود واسطه گری در حوزه ی صنایع قیری؛
- میزان تقاضای محصولات قیری؛
- قیمت تعیین شده توسط واحدهای تولیدی؛
- تغییر قیمت مواد اولیه و خوراک.

برچسب ها :